Extracció de l’oli

Mitjançant un procés de centrifugació mecànica, separem la fase sòlida de la líquida.