Emmagatzematge i envasament

L’oli s’emmagatzema en dipòsits d’acer inoxidable, perquè quedi protegit de la llum, de l’oxigen i dels canvis de temperatura, i finalment s’envasa.