Mitjançant processos únicament mecànics, utilitzem la decantació. Primer es passa per una centrifugadora horitzontal per a separar l’oli de la sansa i després, per una centrifugadora vertical.